Lớp trực: 12H

Thứ/ngày Sáng Chiều

Hai
26/10
Học bắt đầu từ tiết 2

14h – BDHSG 12

Ba
27/10
  14h – K11 học nghề PT


28/10
  14 h: Dạy học thêm

Năm
29/10
  14h: K11 học nghề PT

Sáu
30/10
SH: Đoàn trường Đại hội trù bị (thành phần: Đại biểu đại hội) 14h: Họp HĐSP

Bảy
31/10
  13h30 Đại hội Đoàn trường

Chủ nhật
01/11
   
THÔNG BÁO
* Đại hội đoàn trường: Đại biểu mời dự: Cấp uỷ, BGH, TTCM, GVCN

Page 1 of 9

© 2017 Thiết kế: 0942072207